Geschiedenis

Drie onafhankelijke stichtingen stonden aan de wieg van ZorgSaam voor Jeugd:

  •  De stichting Kinderzorg, opgericht op 10 mei 1957, die was gelieerd aan Kleuterheil en Godelieve in Goirle.
  •  Het Mr. Jan van de Mortelfonds, opgericht op 13 februari 1960, dat banden had met het voogdijinternaat Huize Nazareth te Tilburg.
  •  De stichting Vrienden van het Kindertehuis Maria Goretti, opgericht op 15 maart 1979, die het kinderhuis Maria Goretti te Tilburg ondersteunde.

Sinds eind jaren 80 hadden de drie stichtingen regelmatig contact met elkaar en waren er gezamenlijke vergaderingen. Sinds de oprichting van Kompaan op 30 december 1995 is gestreefd naar een fusie van de drie stichtingen, die geëffectueerd werd op 19 mei 1999, onder de naam ZorgSaam.

Op 8 juni 2005 is door samenvoeging van de stichting ZorgSaam en de stichting ter ondersteuning van de Jeugdhulpverlening, de stichting ZorgSaam voor Jeugd ontstaan.

Wilt u meer over de historie weten, lees dan dit hoofdstuk uit Gespeeld in een tijdsbeeld.