Bestuur

Frans Bonants, voorzitter Frans Aarts, secretaris Peter Seuren, penningmeester
Sanne Wuisman, bestuurslid Toos van der Hoeven, bestuurslid

Ank Koershuis, bestuurslid

Liesbeth van Gorp, secretariaat