Uw steun

Wilt u onze stichting financieel ondersteunen? Uw bijdrage is van harte welkom.

Een schenking aan het fonds is fiscaal aftrekbaar. U kunt kiezen voor een eenmalige of een jaarlijkse donatie.

U kunt ons ook ondersteunen door middel van een erfstelling of legaat vastgelegd in een testament.

Tweejaarlijkse schenkingen, die geheel aftrekbaar zijn, kunnen wij kosteloos regelen via een notaris.

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Postbus 10139

5000 JC Tilburg

Rekeningnummer: NL86 ABNA 040.39.01.871

Kamer van Koophandel: nr. 18079259

Fiscaal nummer: 8168.38.495

Wij zijn aangemerkt als stichting van algemeen belang (ANBI-verklaring).