Aanvraag

Als u een beroep wilt doen op onze steun, stuur dan uw aanvraag naar:

Stichting ZorgSaam voor Jeugd, Postbus 10139, 5000 JC Tilburg

De aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • omschrijving van activiteiten en doelstelling van uw organisatie
  • duidelijke projectomschrijving
  • beknopte, overzichtelijke kostenraming
  • overzicht van andere financieringsbronnen
  • eventuele continuïteit na afloop van het project
  • handtekening ter goedkeuring van een leidinggevende van uw organisatie

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Binnen twee maanden na ontvangst (afhankelijk van de vergaderdata van het bestuur) krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend.

In 2022 zijn er vergaderingen van het bestuur gepland op 31 januari, 11 april, 11 juli, 19 september en 28 november. Aanvragen dienen uiterlijk een week voor de vergaderdatum in ons bezit te zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een bericht sturen naar info@zorgsaamvoorjeugd.nl

ZorgSaam voor Jeugd is aangesloten bij het Regionaal Fondsen Overleg Tilburg.