Aanvraag

Als u een beroep wilt doen op onze steun, stuur dan uw aanvraag naar:

Stichting ZorgSaam voor Jeugd, Postbus 10139, 5000 JC Tilburg

De aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • omschrijving van activiteiten en doelstelling van uw organisatie
  • duidelijke projectomschrijving
  • beknopte, overzichtelijke kostenraming
  • overzicht van andere financieringsbronnen
  • eventuele continuïteit na afloop van het project
  • handtekening ter goedkeuring van een leidinggevende van uw organisatie

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Binnen twee maanden na ontvangst (afhankelijk van de vergaderdata van het bestuur) krijgt u bericht of de aanvraag is toegekend.

In 2022 zijn er vergaderingen van het bestuur gepland op 22 mei, 3 juli, 11 september en 13 november. Aanvragen dienen uiterlijk een week voor de vergaderdatum in ons bezit te zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een bericht sturen naar info@zorgsaamvoorjeugd.nl

ZorgSaam voor Jeugd is aangesloten bij het Regionaal Fondsen Overleg Tilburg.