Welkom

Wij geven hulp aan jeugd en jongeren tot 18 jaar in de regio Midden-Brabant die in de knel zitten.

Dit doen we door activiteiten of hulpvragen financieel te ondersteunen. ZorgSaam Voor Jeugd komt in beeld waar vergoedingen vanuit reguliere wet- en regelgeving stoppen.

Hulpvragen kunnen van verzorgers of begeleiders van jeugdigen komen of vanuit instanties.

Daarnaast stimuleren we innovatieve projecten op het gebied van jeugdzorg.

Bijzondere aandacht schenken we aan initiatieven van stichting Sterk Huis en van Jeugdbescherming Midden-Brabant, maar ook verzoeken om hulp van andere instellingen krijgen onze volledige belangstelling.

Onze ondersteuning kan zich richten op nieuwe vormen van begeleiding van jeugdigen, maar ook rechtstreeks op de leefsituatie van jeugdigen en hun ouders of verzorgers.