Beleidsplan

Via deze link hebt u toegang tot het Beleidsplan 2023-2026 van de stichting, waarbij u ziet aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning en hoe wij een aanvraag beoordelen. De opbrengsten uit vermogen worden aangewend om de volgende hoofddoelen te verwezenlijken:

– hulp geven aan jeugd en jongeren in de knel in de regio Midden-Brabant;

– innovatieve projecten in Midden-Brabant stimuleren;

– aanvragen van Sterk Huis of van Jeugdbescherming Midden-Brabant financieel ondersteunen.

Daadwerkelijke toekenning vindt plaats op basis van ingediende aanvragen.

Wilt u meer over ons privacybeleid weten, lees dan bijgaand privacy statement