Beleidsplan

De opbrengsten uit vermogen worden aangewend om de volgende hoofddoelen te verwezenlijken:

– hulp geven aan jeugd en jongeren in de knel in de regio Midden-Brabant;

– innovatieve projecten stimuleren;

– aandacht schenken aan projecten van de stichting Kompaan en De Bocht of van Jeugdbescherming Midden-Brabant.

 

Daadwerkelijke toekenning vindt plaats op basis van ingediende aanvragen.